RSS

2012 டிசெம்பர் 21ல் உலகம் அழியப்போகுதாமே...?

2012 டிசெம்பர் 21ல் உலகம் அழியப்போகிறது.. முழு மனித இனமும் செத்து மடியப்போகின்றது என்று அண்மைய நாட்களில் பலராலும் பரவலாகப் பேசப்படுகின்றது.என்றோ ஒரு நாள் உலகம் அழியும் என்பது உண்மை ஆனால் இந்த 2012 டிசெம்பர் 21 அன்றுடன் உலகம் அழியப் போகின்றது என்பதில் எனக்கு துளியும் நம்பிக்கை இல்லை.

என்னைப் பொறுத்தவரையில் டிசம்பர் மாதத்தில் முன்னர் இடம்பெற்ற சுனாமி போன்று இயற்கையின் கோரத் தாண்டவங்கள் நிகழலாம். எதிர்பார்க்காத ஒரு புறத்தால் அழிவுகள் வரலாம் வராமலும் விடலாம் ஆனால் உலகம் அழியும் என்பதை ஏற்கமுடியவில்லை 

 2012 டிசெம்பர் 21 அன்றுடன் உலகம் அழியப் போகின்றது என்று வாதிடுபவர்கள் அதற்காக சொல்லும் காரணங்களில் முக்கியமான இரண்டு
 1.நிபிறு பிரளயம்
2.மாயன் நாட்காட்டி 2012.12.21 அன்றுடன் முடிவடைதல்
இவை இரண்டு தொடர்பாகவும் அறிய எனக்கு ஆர்வமேற்பட்டு இணையத்தில் தேடியதில் கிடைத்த முக்கிய/ சுவாரஸ்ய தகவல்களை இங்கே பகிர்கிறேன். 

நிபிறு பிரளயம்:   
சூரியத்தொகுதியை போலவுள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான தொகுதியில் ஒரு தொகுதியிலிருந்து நிபிறு எனும் கோள் 3600 வருடங்களுக்கொரு முறை பூமியை அண்மிக்கும் இதன் போது நிபிறுவின் துணைக்கோள்களுடன் சேர்த்து மொத்தமாக 6 கோள்கள் பூமியை பாதிப்புக்குள்ளாக்கும்.

இதனால் பாரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் சுனாமி, பூமியதிர்ச்சி, எரிமலை வெடிப்புக்கள் மற்றும் நிலங்கள் பல துண்டுகளாக பிளவடையும் இதனைத் தொடர்ந்து சுமார் 2 வருடங்களில் படிப்படியாக மிக மெதுவான முறையில் பூமி தன்னை மீளமைக்கும். இதற்கிடையில் பூமியிலுள்ள மனிதர்களில் 23 பங்கினருக்கு மேல் அழிந்துவிடுவார்கள். இதுவே 'நிபிறு பிரளயம்' என்று சொல்லப்படுகிறது. 

மாயன் நாட்காட்டி.
பிரளயம், கிரங்கள் தாக்குதல் நட்சத்திரங்கள் மோதுதல் என்பது முன்னரே  கேள்விப்பட்ட விடையங்கள் என்பதால் அதில் அதிக ஆர்வம் வரவில்லை. இந்த மாயன் நாட்காட்டி என்ன? , யார் இந்த மாயன்கள் என்பதை அறிவதிலேயே அதிக ஆர்வம் ஏற்பட்டது அந்த வகையில் தேடியதில்….. 

மாயா நாகரிகம் என்பது பண்டைக்கால மத்திய அமெரிக்க நாகரீகம் ஆகும். இப்பகுதி, தற்காலத்தில் இருக்கும் மெக்சிகோ, குவாத்தமாலா, ஹொண்டுராஸ் போன்ற நாடுகள் விரவியிருக்கும் மத்திய அமெரிக்கப் பகுதிகளிளை உள்ளடக்கியது. கொலம்பசுக்கு முந்தியகால அமெரிக்காவின் முழு வளர்ச்சிபெற்ற ஒரே எழுத்து மொழியைக் கொண்டிருந்தது இந்த நாகரீகத்தைச் சேர்ந்த மக்களே. கி.மு. 2600 வாக்கில் மாயன் நாகரிகம் தோன்றியது 

மாயன் இனத்தவர் கணிதம், எழுத்துமுறை, வானியல் போன்ற துறைகளிலெல்லாம் மேம்பட்டிருந்தனர் மிக விசாலமான, நுனுக்கமான கட்டிடக்கலை மாயன் இனத்தவரின் சிறப்பாகும். கி.பி. 150 வாக்கில் மாயன் நாகரிகம் உச்சத்தை அடைந்தது. 

அதன்பின் பல்வேறு காரணங்களால் அது சீரழியத் தொடுங்கியியது. ஸ்பெயின் நாட்டவர் குடியேற்றம், விசித்திரமான மூட நம்பிக்கைகள், பங்காளிச் சண்டைகள் மற்றும் முறையற்ற விவசாயம் போன்றவை மாயன் கலாச்சார பேரழிவிற்கு காரணிகளாக இருக்கலாம் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். தற்காலத்தில் சுமார் ஆறு இலட்சம் மாயன் இனத்தவர் மெக்சிகோ, குவாத்தமாலா போன்ற நாடுகளில் இருப்பதாக அறியப் படுகிறது. 

மாயா காலக்கணக்கு முறை என்பது கொலம்பசுக்கு முந்திய இடையமெரிக்காவின் மாயா நாகரிக மக்களும்; குவாத்தமாலா, மெக்சிக்கோவின் ஒவாக்சக்கா ஆகியவற்றின் மேட்டுநிலப் பகுதியில் வாழும் தற்கால மாயா சமூக மக்களும் பயன்படுத்திய காலக்கணக்கு முறை. இது, காலக்கணக்கு முறைகளையும், நாள்கோள் விவரங்களையும் உள்ளடக்கியது.

மாயா காலக்கணக்கு முறையின் முக்கிய அம்சங்கள், இடையமெரிக்கப் பகுதி முழுதும், குறைந்தது கிமு 5 ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்தாவது பொதுப் பயன்பாட்டில் இருந்த முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தன. இந்த முறை சப்போட்டெக், ஒல்மெக் போன்ற முந்திய இடையமெரிக்க நாகரிகங்களும்; மிக்சுட்டெக், அசுட்டெக் போன்ற சமகால அல்லது பிந்திய நாகரிகங்களும் பயன்படுத்திய காலக்கணக்கு முறைகளின் அம்சங்கள் பலவற்றையும் உள்ளடக்கி இருந்தது 

இடையமெரிக்கக் காலக்கணக்கு முறையை மாயாக்கள் தோற்றுவிக்கவில்லை எனினும், அவர்கள் செய்த விரிவாக்கங்களும், மெருகூட்டலுமே அக் காலக்கணக்கு முறைக்குச் உயர்நயத் தன்மையைக் கொடுத்தது. மாயா காலக்கணக்கு முறை உரிய முறையில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டதும், முழுமையாக விளங்கிக்கொள்ளப் பெற்றதுமான ஒரு காலக்கணிப்பு முறை.

மாயாக்களின் தொன்ம மரபுகள், குடியேற்றவாதக் காலத்தில் ஆவணப்படுத்திய யுக்காடிய விவரிப்புகள், பிந்திய செந்நெறிக்காலத்தையும் பின்செந்நெறிக் காலத்தையும் சேர்ந்த கல்வெட்டுக்கள் போன்றவை, காலக்கணிப்பு முறை பற்றிய அறிவையும், எழுத்து, பண்பாட்டின் பிற அடிப்படையான அம்சங்களையும், இட்சாம்னா என்னும் கடவுள் மாயர்களின் முன்னோருக்குக் கொடுத்ததாகச் சொல்கின்றன. 

மாயன்களின் எண்முறை: 
20 அடிமான (base-20) எண் முறையை மாயன்கள் பயன்படுத்தினர். மாயன்களின் கணிதத் திறமைக்கு சான்று அவர்களின் பூஜ்ஜியம் பயன்பாட்டு முறையாகும். மிக வளர்ச்சியடைந்ததாகக் கருதப்படும் கிரேக்க நாகரிகங்கள் கூட பூஜ்ஜியம் பயன்பாட்டுமுறையை அராபியர்களிடம் இருந்தே அறிந்து கொண்டார்கள். மாயன்கள் எண்களை குறிப்பிட மிக எளிமையான அதே சமயத்தில் மிகப் பெரிய எண்களைக் கூட எழுதவல்ல ஒரு குறியீட்டு முறையைக் கையாண்டார்கள். இக்குறியீட்டு முறை ஒரு "_" மாதிரியான கோடு ஒரு புள்ளி ஒரு நீள்வட்டக் குறி ஆகியவற்றை மட்டுமே உள்ளடக்கியது.

மாயன் எண்முறை இலகுவில் விளங்கிக் கொள்ளக் கூடியதாக உள்ளது. இது மூன்று குறியீடுகளை மாத்திரமே கொண்டிருக்கின்றது.

   Ѳ கண் போன்ற ஒரு உருவம் பூச்சியத்தைக் குறிக்கின்றது.
   ஒன்றையும்
   ஐந்தையும் குறிக்கின்றது.

    
  இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் போது 20 என்ற இலக்கம் வெறும் 4 கிடைக்கோடுகளை மாத்திரமே கொண்டிருக்கும் என நினைக்கின்றேன்
  20 - நான்கு கிடைக்கோடுகள்
  21 - நான்கு கிடைக்கோடுகளின் மேல் ஒரு புள்ளி
  22 - நான்கு கிடைக்கோடுகளின் மேல் இரு புள்ளிகள்
  30 - 5 கிடைக்கோடுகள்
  என்று செல்லும் என நினைக்கின்றேன். ஆனால் 19 ற்குப் பிறகு எந்த இலக்கத்தின் உருவத்தினையும் அறிய முடியவில்லைஎப்படி இருக்கும் என்றும் தெரியவில்லை 

  Among their other accomplishments, the ancient Mayas invented a calendar of remarkable accuracy and complexity. At right is the ancient Mayan Pyramid Chichen Itza, Yucatan, Mexico. The Pyramid of Kukulkan at Chichén Itzá, constructed circa 1050 was built during the late Mayan period, when Toltecs from Tula became politically powerful. The pyramid was used as a calendar: four stairways, each with 91 steps and a platform at the top, making a total of 365, equivalent to the number of days in a calendar year.
  The Maya calendar was adopted by the other Mesoamerican nations, such as the Aztecs and the Toltec, which adopted the mechanics of the calendar unaltered but changed the names of the days of the week and the months. An Aztec calendar stone is shown above right.
  The Maya calendar uses three different dating systems in parallel, the Long Count, the Tzolkin (divine calendar), and the Haab (civil calendar). Of these, only the Haab has a direct relationship to the length of the year.

  What is the Long Count?
  The Long Count is really a mixed base-20/base-18 representation of a number, representing the number of days since the start of the Mayan era. It is thus akin to the Julian Day Number.
  The basic unit is the kin (day), which is the last component of the Long Count. Going from right to left the remaining components are:

   uinal
   (1 uinal = 20 kin = 20 days)
   tun
   (1 tun = 18 uinal = 360 days = approx. 1 year)
   katun
   (1 katun = 20 tun = 7,200 days = approx. 20 years)
   baktun
   (1 baktun = 20 katun = 144,000 days = approx. 394 years)


  முழுமையான வாசிப்புக்கு
  Maya Cycles of Time


   Mayan Calendar animation until December 21, 2012


   Diagnosis2012 Calendar Converter and Calculator


   நன்றி:
  1. http://www.webexhibits.org/calendars/calendar-mayan.html
  2. http://mathdl.maa.org/images/cms_upload/MayaTimeCycles2-143624.pdf
  3. http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
  4. http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88
  5. http://www.virakesari.lk/article/feature.php?vid=51

Post Comment

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

சூப்பர் சிக்ஸஸ் - 1

ஃபேஸ்புக்கில் நண்பர்கள் பகிர்ந்த புகைப்படைங்களில் என்னை அதிகம் சிரிக்க வைத்த சிறந்த 6 புகைப்படங்களை இங்கு உங்களோடு பகிர்ந்துகொள்கின்றேன்


# 6

# 5


# 4

 

# 3
# 2

 கீழே உள்ள இந்தப் புகைப்படம்தான் என்னை மிக மிகக் கவர்ந்ததும் அதிகம் சிரிக்கவைத்ததும். அந்த கடைசி லுக்கு இருக்கே... யெம்மா.... என்னா ஒரு லுக்கு... சான்சே இல்ல.... 4 நாள் நினைச்சு நினைச்சு சிரிச்சன்..

Top 1
Post Comment

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS